Nieuws


Slecht nieuws voor klimaat: vraag naar olie en energie blijft groeien

Ondanks pogingen om klimaatverandering tegen te gaan, zal de vraag naar olie de komende twintig jaar nog stijgen. Zelfs als we zuiniger omgaan met energie, is in 2040 wereldwijd een kwart meer nodig dan nu.
Lees meer


Gas en licht fors duurder in 2019, rekening stijgt met 327 euro

 

Vanaf 1 januari gaat de energierekening fors omhoog. Gas en elektriciteit zijn duurder geworden en dat gaan de energiemaatschappijen vanaf het nieuwe jaar in hun prijzen verwerken. Ook de belasting op energie stijgt fors. Lees meer


Hogere energierekening in 2019

De energierekening gaat vanaf 1 januari 2019 weer omhoog. Dit komt door veranderingen in de energiebelasting en heffingskorting die omlaag gaat. Hoeveel je volgend jaar meer kwijt bent hangt af van je verbruik. Maar voor een gemiddeld huishouden (3.300 kWh en 1.700 m3) komt dit neer op een bedrag van bijna € 146,-.Lees meer


ACM publiceert tarievenvoorstellen netbeheer 2019

VEMW publiceert handig tarievenoverzicht

Toezichthouder ACM heeft de voorstellen voor de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De tarieven 2019 voor landelijk gasnetbeheerder GTS zijn reeds vastgesteld. Representatieve organisaties kunnen reageren op de voorstellen. VEMW zal van dat recht gebruik maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze. VEMW leden kunnen daartoe tot en met maandag 15 oktober 13.00 uur reageren op de tariefvoorstellen door een mail te sturen aan VEMW. Lees meer


Waterstof als alternatief voor aardgas in cv-ketels  

 

Verwarmen op waterstofgas lijkt zo op het eerste oog het ideale duurzame alternatief voor verwarmen op aardgas. Bij de verbranding komt namelijk het vermaledijde CO2 niet vrij. Bovendien hebben we de infrastructuur er al voor liggen. En als slagroom op de taart is er geen gevaar voor koolmonoxidevergiftiging. Waar wachten we op? Lees meer


Verzekeringen, gas en licht maken het leven duurder in 2019

Huishoudens zijn volgend jaar honderden euro’s meer kwijt.  Vooral energie wordt duur.

Werken gaat meer lonen in 2019, was de blijde boodschap van de regering vorige maand. Maar of de Nederlander daar onder de streep echt van profiteert is nog maar de vraag. Volgend jaar gaan ook de vaste lasten fors omhoog: met 13 procent ten opzichte van 2018. Lees meer


Klanten failliet EnergieFlex overgenomen door Innova Energie, onzeker of ze te veel betaalde voorschotten terugkrijgen

De Consumentenbond koppelde met veilingen 20 duizend leden aan EnergieFlex. Woensdag ging de leverancier van stroom en gas failliet. De bond vreest dat leden, die elk jaar een korting teruggestort kregen, dit bedrag over het lopende jaar niet meer zullen ontvangen..Lees meer